Yönetmelikler

Dayandığı Kanun No/Madde YÖNETMELİKLER
(Tarihe Göre Sıralama)
Mevzuat Bilgi Sistemi Linki Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
6331/30, 31, 3146/2, 12 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği   MBS Linki 25.04.2013
Değ.02.05.2014
28628
Değ.28988
4857/39 Asgari Ücret Yönetmeliği   MBS Linki 01.08.2004
Değ.19.04.2014
25540
Değ.28977
6356/4 İşkolları Yönetmeliği   MBS Linki 19.12.2012
Değ.26.07.2013
Değ.26.03.2014
28502
D.28719
D.28953
4857/91, 6331/24-3 Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 16.08.2013
Değ.04.02.2014
28737
Değ.28903
6331/30, 3146/12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 25.01.2013
Değ.16.01.2014
28539
Değ.28884
4857/30 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik   MBS Linki 09.01.2014 28877
6331, 2872, 644, 5902 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 30.12.2013 68867 Mük.
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 24.12.2013 28861
6356/57 Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği   MBS Linki 07.12.2013 28844
6356/29, 30, 77 Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 26.11.2013 28833
6331/30 Tozla Mücadele Yönetmeliği
(Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.)
  MBS Linki 05.11.2013 28812
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 06.04.2004
Değ.21.02.2013
Değ.25.10.2013
25425
Değ.28566
Değ.28802
6331/3,30, 3146/2,12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 29.12.2012
Değ.31.01.2013
Değ.11.10.2013
28512
Değ.28545
Değ.28792
6356/42,61 Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 11.10.2013 28792
6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği   MBS Linki 05.10.2013 28786
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği   MBS Linki 19.09.2013 28770
6331/30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği   MBS Linki 11.09.2013 28762
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 23.08.2013 28744
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
(Titreşim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.)
  MBS Linki 22.08.2013 28743
6331/30 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 20.08.2013 28741
6331/10, 30, 31 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 20.08.2013 28741
6331/30 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik   MBS Linki 16.08.2013 28737
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 12.08.2013 28733
6331/30 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 06.08.2013 28730
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
(Gürültü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.)
  MBS Linki 28.07.2013 28721
6331/17, 30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik   MBS Linki 13.07.2013
Düz.25.07.2013
28706
28718 Mük.
6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği   MBS Linki 24.07.2013 28717
4857/69 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 24.07.2013 28717
6331/30
3146/2,12
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 20.07.2013 28713
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik   MBS Linki 17.07.2013 28710
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 16.07.2013 28709
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği   MBS Linki 05.07.2013 28698
6331/30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 02.07.2013 28695
6331/11, 12, 30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 18.06.2013 28681
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 15.06.2013 28678
6331/16, 17, 18, 30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 15.05.2013 28648
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 30.04.2013 28633
6331/30
3146/12
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 16.04.2013 28620
6331/25, 30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik   MBS Linki 30.03.2013 28603
6331/21 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği   MBS Linki 05.02.2013 28550
4703/4 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği   MBS Linki 31.12.2012 28514 4.Mük.
6331/6,8,30
3146/2,12
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği   MBS Linki 29.12.2012
Değ.31.01.2013
28512
Değ.28545
7201/7-a Elektronik Tebligat Yönetmeliği   MBS Linki 19.01.2013 28533
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 18.01.2013 28532
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği   MBS Linki 29.12.2012 28512
3146/5,15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği   MBS Linki 31.10.2012 28453
1739, 3797
3308, 2547
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği   MBS Linki 03.07.2002
Değ.04.10.2012
24804
Değ.28431
7201/60 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   MBS Linki 25.01.2012 28184
4447/Ek-2 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 30.04.2011 27920
5510/107 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi
  MBS Linki 11.10.2008
Değ.22.01.2011
27021
Değ.27823
3194/44
13.12.1983
/180 BKK
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 16.12.2010 27787
5176/3,7 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 14.09.2010 27699
4904/3 Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği   MBS Linki 27.05.2010 27593
5510/107 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği   MBS Linki 12.05.2010 27579
5510/Ek-1 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 21.07.2009
Düz.23.07.2009
27295
Düz.27297
4857/30, 39, 4904/3, 4447/48 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
(Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.)
  MBS Linki 25.04.2009 27210
4703 Makina Emniyeti Yönetmeliği   MBS Linki 03.03.2009 27158
5544 Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği   MBS Linki 31.12.2008 27096
818/323,
854/29….
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik   MBS Linki 18.11.2008 27058
4857/3 Alt İşverenlik Yönetmeliği   MBS Linki 27.09.2008 27010
4857/111 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik   MBS Linki 03.09.2008 26986
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 19.12.2007 26735
7269/3 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 06.03.2007 26454
4703 Asansör Yönetmeliği   MBS Linki 31.01.2007 26420
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği   MBS Linki 22.01.2007 26411
4703 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik   MBS Linki 30.12.2006 26392(4.Mük)
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği   MBS Linki 30.12.2006 26392
4703 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği   MBS Linki 29.11.2006 26361
1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik   MBS Linki 10.08.2005 25902
6176/3,7 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 13.04.2005 25785
3056/2,33 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 02.12.2004 25658
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik   MBS Linki 07.10.2004 25606
4857/114 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 04.04.2004
Değ.15.05.2004
25423
Değ.25463
4857/76 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği   MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/70 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği   MBS Linki 28.04.2004 25446
4857/76 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 07.04.2004 25426
4857/63 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği   MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/41 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği   MBS Linki 06.04.2004 25425
2872/8, 11,12 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği   MBS Linki 18.03.2004 25406
3359/9
181/9,43
1593/179
İlkyardım Yönetmeliği   MBS Linki 22.05.2002
Değ.18.03.2004
24762
Değ.25406
4857/38 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 05.03.2004 25393
4857/110 Konut Kapıcıları Yönetmeliği   MBS Linki 03.03.2004 25391
4857/60 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği   MBS Linki 03.03.2004 25391
4857/51 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 28.02.2004 25387
4817/22 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği   MBS Linki 29.08.2003 25214
3154/28 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği   MBS Linki 21.08.2001 24500
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği   MBS Linki 30.11.2000 24246
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 15.11.1990 20696
3194/44 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik   MBS Linki 11.11.1989 20339
3194/44,
3542/3
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği   MBS Linki 04.11.1984 18565
234 Resmi Mühür Yönetmeliği   MBS Linki 12.09.1984 18513
6269 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik   MBS Linki 19.09.1964 11811