Sıkça Sorulan Sorular

En son yasalara göre 1 işçinin dahi çalıştığı her türlü iş yerlerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Yardımcı Sağlık Personeli.

Risk oluşturan etkenler tespit edildikten sonra ayrı ayrı dikkate alınarak kimlerin hangi şiddette ve ne şekilde zarar göreceği tespit edilir. Yöntemleri aşağıdaki gibidir.
1-)Analitik Yöntem

2-)İnşaat Sektöründe Bir Risk Analizi

Özel sektör ve Kamu’da çalışacak herkesi kapmasamaktadır. İşyerindeki çalışan sayısı ve İşyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacaktır.

1-)Verimli çalışma ortamının sağlanması
2-)Hizmet karşılığı verilen faturalarınızın gider olarak gösterilmesi
3-)OSGB firmaları tarafından takip edilerek işverene rapor halinde sunulacak.