Hizmetlerimiz

Periyodik Kontroller

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

-Elektrik Kontrolleri (yılda bir)
-Ana Pano Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması
-Paratoner Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması
-Paratoner Etki Çapı Krokisi
-Mekanik Kontrolleri

Basınçlı Kapılar (yılda bir)
-Buhar Kazanı
-Kompresör
-Hidrofor

-Kaldırma Araçları (3 ayda bir)
-Forklift
-Vinç
-Caraskal

–İç Ortam Ölçümleri

-Ortam Gürültü Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması
-Ortam Işık Şiddeti Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması

-Termal Konfor Şartları

-Ortam Sıcaklık Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması
-Ortam Nem Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması